Бъдещето на ЕС е поставено на карта


Бъдещето на ЕС е поставено на картаКризата у нас си е българска – също като кризите в Гърция, Испания, в Италия и т.н. Но ако се вгледаме в процесите, ще забележим, че в тези национални по декори и актьори процеси на карта е поставено бъдещето и на самия Европейски съюз. Първо, защото съвпадението по време на сериозни кризи в група страни членки на ЕС е почти невероятно да е случайно. По-логично е да се предположи, че за тях са изиграли и продължават да играят роля интереси на наднационално ниво – както на равнището на ЕС, така и над него. Второ, защото в основата на кризите стои отношението на обществото към явления и процеси в икономическата и социалната сфера. Като се започне от безработицата и обедняването на широките долни слоеве на обществената пирамида и се стигне до свръхобогатяването на върха й. Трето, защото при всички тези кризи се оспорва управлението, същината на обществения договор, поставен в основата на държавите членки на ЕС. Четвърто, защото при всяка от тези национални кризи отчетливо се проявяват и  линиите на геополитически сблъсъци и напрежения, изразяващи залози в световен план.

Е добре, за какво ни е ЕС с цялата си огромна управленска бюрокрация, ако не е в състояние при криза да помогне? Европейските чиновници се намесват, когато се решават нови заеми, както и за да бъдат „дисциплинирани“ финансите на най-закъсалите. Европейски комисари посещават една или друга страна в криза и отправят повече или по-малко приложими съвети. Че и посланици се случва да излизат от ранга и ролята си и да се превръщат в пропагандатори на добрите пожелания на ЕС. Дори често спрямо отделната страна това не са лоши съвети. В някои случаи следването им е направо необходимост, защото нещата са отишли много на зле и се търси все пак нещо да се спаси.

Но действията на ЕС спрямо страни в криза като България са много далеч от това, което изисква действителността. Защото в най-добрия случай се кърпи положението и се печели време, но не се дават решения по същество. Причината за това не е тайна. Ръководните органи на ЕС не искат да разберат проблемите от равнището на гражданите, на семействата, на младите, на възрастните; или с други думи – в човешкото им измерение. Това високомерие е едната страна на медала. Другата е приоритетът, който ЕС дава в политиката си на лобитата на големите пари и интереси. Затова е необходимо решение както на кризите като тази в България, така и за отчуждението на върха на ЕС спрямо човешките измерения на политиката.

(в. Преса, печатно издание, брой 203 (554) от 28 юли 2013)


 

Владимир Костов

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2013/07/29/%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/