Хипотеза: САЩ се подготвят за нов 9/11

Снимка: Преса

Снимка: Преса

В подкрепа на това свое твърдение “Телеграфист” цитира 8 довода

“Към края на месец юли т.г. подразделения на миротворческите сили на ООН започнаха учебна подготовка, в рамките на която изучават образци на американското въоръжение и т.нар. американски английски. Според специалисти обученията се провеждат в условията на военни действия в големи градове”, отбелязва “Телеграфист”. Изданието уточнява, че тренировъчните действия ще завършат в края на този месец.

В свой коментар по този повод руската медия изразява съмнението си, че американските власти се “подготвят за нов 11 септември“. Ето и доводите им за това твърдение:
- На 29 септември започват едновременни тестове на GPS и спътниковите връзки. Подобни действия се провеждат регулярно, но почти никога не съвпадат времево.

- На 28 септември трябва да завършат курсовете по обучение на всички сътрудници на Министерството на националната сигурност на САЩ, по време на които бойците трябва да овладеят боравенето с оръжие ”АР-15″, както и използването на хладно такова.

- На 1 октомври Министерството на националната сигурност трябва да получи 2800 транспортни средства с повишена противоминна защита.

- На 30-ти септември е предвидено да завърши подготовката на сътрудниците на Националната гвардия по отреагирането на масови безредици и оказване на помощ на населението при извънредни ситуации и стихийни бедствия.

- От 25 септември до 2-ри октомври ежегодно се тества системата за оповестяване на извънредни ситуации.

- Федералното агентство по управление на страната в извънредни ситуации от 1-ви октомври е предвидило доставката на дрехи и оборудване на стойност 14,2 млн. долара.

- До края на септември се очаква близо 300 училища да въведат задължителните за извънредни ситуации “спасителни пакети”.

- И нещо много важно: В периода от 28 септември до 5 ноември т.г. са забранени отпуските на всички служители в армията на САЩ.

Източник: http://pressadaily.bg

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2013/09/25/%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D1%89-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-911/