Основите на Бретън Уудската система напускат световната икономика

Тогава посоченото беше доста ефикасно, но в днешни условия вместо долара идват други валути.

През юли 1944 година беше прието едно историческо решение, променило развитието на цялата световна икономика, казва управителният директор на групата компании „АЛОР“ Сергей Хестанов:

- Смисълът на Бретън Уудската система е в стабилизирането на обменните курсове на основните валути с помощта на обвързването им към долара.

А доларът през онези времена беше свързан със златото. Тази система изигра положителна роля във възстановяването на Европа след Втората световна война.

През 70-те години стана обезценяване на долара, което доведе до криза на системата от фиксирани курсове и ерозия на Бретън Уудската система.

Новите принципи за валутно регулиране, съгласувани през 1976 година, бяха наречени „Ямайска валутна система“.

Смисълът й е в постепенното преминаване към системата от плаващи курсове, премахването на златния стандарт при запазването на ролята на златото като ликвиден актив.

В същото време започнаха активно да се развиват международните финансови институции, предоставящи заеми в американска валута.

Важна роля в системата зае Международният валутен фонд. Но 2000-те години показаха, че доларът повече не може да бъде единствена международна валута и на този пиедестал се появиха други.

Сергей Хестанов продължава:

- В момента ролята на долара е малко по-ниска, отколкото преди 20-30 години. Отчасти това е свързано с излизането на световната арена на такава валута, като еврото.

Освен това, съществено нарасна икономиката на Китай. Съгласно оценки на редица икономисти, тя плътно се доближава до тази на САЩ.

Очевидно тези два конкурента ще окажат съществено влияние върху американския долар.

Няма съмнение, че доларът дълго време ще запазва водещи позиции, но ще го гонят тези две валути.

Не осигуреният с нищо долар и растежът на икономиката на други страни до нивото на американската финансова система подбудиха редица страни да преминават към парично-стокови отношения в национални валути.

Активното използване на юана активизира Китай. Редица финансови операции на територията на Митническия съюз и бившия СССР се води в рубли.

Тези разплащания са по-ефикасни, а страните съществено икономисват върху трансакции.

 

Татяна Голованова

Гласът на Русия: http://bulgarian.ruvr.ru

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/07/02/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8A%D0%BD-%D1%83%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD/