Изтокът и Западът: къде се насочват руските енергийни потоци

Стратегическата цел е максимално да се откаже от доставки на енергийни носители от Русия.

Но тези планове са с далечна перспектива, тъй като в близко бъдеще Европа няма алтернативи на руския газ. В същото време, Русия вече разгръща енергийните си потоци към Азия.

Смисълът на европейската стратегия по енергийна сигурност се свежда до съкращаване на зависимостта от един конкретен доставчик – Русия. Това е очаквано.

Освен изострянето на политическите противоречия между Брюксел и Москва по повод уреждането на украинската криза, ЕС има и реална причина да се безпокои за енергийната си сигурност.

Днес по-голямата част от руския газ за Европа се транзитира през украинска територия (става дума именно за него, за доставките на нефт от Русия, ЕС предпочита да не повдига въпроса).

Но Киев отново се проявява изключително като ненадежден партньор – той не само задържа плащанията и заплашва да краде транзитен европейски газ за собствените си нужди.

Когато подобно нещо стана през зимата на 2008-2009 година, Русия активно започна да изгражда нови тръбопроводи.

Проектите „Южен поток“ през Черно море за Южна и Централна Европа, и „Северен поток“ по дъното на Балтийско море за Германия и други страни, са насочени към намаление на зависимостта на доставките от руски газ за европейските потребители от транзитни рискове.

Но едновременно с това, руските компании обърнаха внимание и на други пазари за пласмент. В 2009 година Русия започна да изнася газ за Азия от добиващия комплекс „Сахалин-2“.

От тогава делът на руските въглеводороди за азиатския регион значително беше увеличен, отбелязва аналитикът от руския Институт по енергетика и финанси Алексей Громов:

- След подписването тези дни на важен контракт за доставка на руски газ за Китай за срок от 30 години, стана пределно ясно, че Русия ще развива интензивно сътрудничеството със страни от Азия.

В перспектива такъв бързоразвиващ се пазар, преди всичко на сгъстен природен газ, за Русия ще бъде Индия. Към 2020 година там се очаква значителен ръст на потреблението на природен газ, и Индия няма други начини да го получи, освен като сгъстен природен газ.

Ние отрано се готвим за такъв ръст на индийския пазар, в частност, още сега предлагаме на индийски компании да участват в руски проекти.

Имайки предвид, че практически всички руски запаси от нефт и газ са съсредоточени в азиатската част на страната, за Русия преориентацията на доставките от запад към югоизток е напълно логична стъпка.

Наталия Коваленко

Гласът на Русия: http://bulgarian.ruvr.ru

Source Article from http://infobalkani.wordpress.com/2014/05/30/%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BA%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D1%83%D1%81/